Flamingo Heritage Tân Trào Cơ hội đầu tư hấp dẫn

10:46 sáng 28/11/23

Flamingo Heritage Tân Trào mà Tập đoàn Flamingo đầu tư lần này có tổng mức đầu tư 663 tỷ đồng. Có thể thấy, đây là một dự án du lịch kết hợp tham quan văn hóa rất nổi bật tại...

0976 212 555